ขอ ซื้ อ ที่พระแม่ธรณี 9 บ า ท

wsะแม่ธsณี หรือwsะศรีวสุนธรา (Phra Mae Thorani) ในพุทธประวัติกล่าวว่า ในคืนที่wsะพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้เป็นwsะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั้น ทรงผจญกับเหล่าพวกพญามารที่ออกอุบายเพื่อให้เกิดกิเลสตัณหา wsะพุทธเจ้าทรงเปล่งวาจาอ้างเอาธsณีเป็นพยาน wsะแม่ธsณีจึงแสดงปาฏิหาริย์ปราบเหล่าพญามารโดยบีบมวยผม ทำให้น้ำไหลจนเกิดเป็นมหาสมุทรพัดพาให้เหล่าพญามารพ่ายแพ้ไป

สมัยก่อน การสวดบูชาwsะแม่ธsณี ทำเพื่อให้แผ่นดินร่มเย็น สงบสุข เพราะwsะแม่ธsณีคือ เทพแห่งแผ่นดิน ชาวไทยแต่ละภูมิภาคก็มีวิธีบูชาwsะแม่ธsณีไปต่าง ๆ กัน ทั้งการสวดคาถาบูชาwsะแม่ธsณี พิธีบนwsะแม่ธsณี วิชาอาคมต่าง ๆ ตะกรุดหัวใจพสุธา พิธีเบิกโขลนออกจับช้าง เป็นต้น

ปัจจุบันยังมีการสวดบูชาwsะแม่ธsณีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า หรือคนทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายเพราะเชื่อว่าคาถาบูชาwsะแม่ธsณีเป็นสิริมงคล จะได้เป็นเศรษฐี เจ้าของที่ดิน ฯลฯ

เวลาจะสร้างบ้านเรือน หรือตั้งศาล ก่อสร้างอาคารใดๆ ก็แล้วแต่ จะต้องบูชาหรือบอกกล่าวwsะแม่ธsณีก่อนเสมอ เรียกว่าการขอซื้อที่ เพื่อขอพรให้การประกอบกิจการ หรือการดำเนินงานต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เคล็ดลับบูชาคาถาแม่ธsณีเพื่อเบิกที่ทาง ทำให้ธุรกิจปัง ค้าขายร่ำรวย

1 จัดเครื่องบูชา ถวายอาหารที่วางบนผ้าขาว

ผลไม้ 5 อย่าง (ควรมีมะพร้าวอ่อนและกล้วยน้ำว้า)

หมากพลู บุหรี่

น้ำเปล่า น้ำนม สาคูน้ำแดง

ข้าว ไข่ต้ม ข้าวตอก

ขนมหวาน 7 ชนิด

ผ้าแพรพรรณผืนน้อย 3 สี

ดอกไม้สีเหลืองหรือสีส้ม

รูปปั้นwsะแม่ธsณีหรือรูปภาพ (มีหรือไม่มีก็ได้)

เงิน 9 บาท (หรือมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่กำลังและศรัทธา)

2 จุดธูป 21 ดอก เทียน 9 เล่ม

ตั้งนะโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทัสสะ) แล้วตามด้วย

ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต

อย่างน้อย 3 จบ ถ้ามีเวลา ให้สวด 21 จบ เพราะกำลังของแม่wsะธsณีคือ 21

สวดเสร็จแล้วให้พูดต่อว่า

ผู้อธิษฐาน : wsะแม่ธsณี เจ้าข้าเอ๋ย สังขาตังอยู่แล้วหรือไร

เจ้าแม่ธsณี : อยู่แล้วเจ้าค่ะ เราwsะแม่ธsณี (ตอบเอง)

ผู้อธิษฐาน : ลูกอยากจะอธิษฐาน คือ ข้าพเจ้า (ชื่อผู้อธิษฐาน) ขอตั้งจิตอธิษฐาน ต่อwsะแม่ธsณีเจ้าข้า

เจ้าแม่ธsณี : ว่าอย่างไรหรือ (ตอบเอง)

ผู้อธิษฐาน : ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนจะซื้อจะขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้ว จงให้แคล้วคลาด จากภัยอันตราย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัย ตลอดจนให้มีความสุข ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ความสามัคคี เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่ … นั้น จงมีความสุข ความเจริญ จะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขึ้น สมดั่งปรารถนา ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูในมวยผมของwsะแม่ธsณี ที่นำพาข้ามชาติข้ามภพ จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญา ให้กระทำกิจกรรมอันใด จากนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม มิงอมือ งอเท้า แล้วไซร้ กำลังบุญที่สะสมในมวยผมwsะแม่ธsณี จงเป็นบุญสำเร็จ บุญนิธิ ให้สำเร็จสมปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้ สืบไปเบื้องหน้า…เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

สวดเสร็จแล้วให้แจ้งขออนุญาตว่าจะกระทำการใด และขอให้ท่านอำนวยพรให้เกิดความสำเร็จในทุกประการ จากนั้นปักธูปลงกับพื้นดิน

สำหรับท่านใดที่ทำงานกระทบพื้นดินเป็นประจำ สามารถตั้งท่านบูชาไว้ในสถานที่ทำงานก็ได้ เพื่อเป็นการบอกกล่าวหรือขออนุญาตในการทำสิ่งใดล่วงหน้าได้เช่นกัน

นอกจากนี้คาถาบูชาwsะแม่ธsณียังใช้ทำน้ำมนต์แก้เสนียด ถ้ามีศัตรูให้เขียนชื่อนำแม่ธsณีทับไว้ แล้วอธิษฐานให้อภัยต่อกัน สวดให้ครบ 7 วัน ฝ่ายตรงข้ามจะแพ้ภัยตัวเองไปอีกทั้งยังไม่จองเวรต่อกัน

ถ้าท่านใดต้องเดินทางไกล ให้อธิษฐานแม่wsะธsณีไปจะพ้นภัยทั้งปวง เวลามีเหตุให้นึกถึงแม่wsะธsณีแล้วภาวนาว่า “สะนะมะอุ” ไปเรื่อย ๆ จะผ่านพ้นภยันตรายนั้นไปได้ เวลาลงจากรถ ให้กลั้นใจท่องคาถาว่า

” แม่ธsณีเจ้าเอย อยู่แล้วหรือยัง สังขาตัง โลกัง กะวิทู “

อ้างอิง shopee blog

Facebook Comments