ชื่นชมคู่รักใฝ่ดี ช่วยกันอ่านหนังสือ จนได้เป็นปลัดอำเภอทั้งคู่

“ปลัดอำเภอ” มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ จึงต้องทำหน้าที่ทั้งในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง และทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ อีก 19 กระทรวง ที่ไม่มีข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ

ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลครอบคลุมในทุกพื้นที่ เสมือนกับการเป็น “นายอำเภอน้อย”

เพจเส้นทางเป็นปลัดอำเภอ ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับปลัดอำเภอคู่รัก

ทางเพจเล่าว่า ปลัดฮอล(ฝ่ายชาย) กล่าวว่า เดิมทีเดียวเริ่มจากตนอยากรับราชการ

ทำงานอะไรที่ได้ช่วยชาวบ้าน ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดอะไรแน่นอน

จึงสนใจยื่นคะแนนเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่

เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้พบกับจูน (ปลัดจูน ฝ่ายหญิง)

เมื่อเรียนจบ ปลัดฮอล บอกว่าต้องสอบ ภาค ก ของ กพ ให้ผ่าน

ระหว่างนั้นก็ยังทำงานอย่างอื่นไปด้วย หรือทำงานในหน่วยงานราชการอื่นๆ ไปด้วย

ปลัดจูน บอกว่าตอนเราสอบภาค ก ของ กพ ผ่าน ก็สอบไปหลายที่เหมือนกันกว่าจะมาได้บรรจุ

ช่วงนั้นปี 2559 ที่ตนสอบได้มี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ที่ 13 นักวิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แล้วก็ปลัดอำเภอ สุดท้ายก็เลือกปลัดอำเภอ

เพราะเรามีความตั้งใจที่อยากจะเป็นปลัดอำเภอ ช่วยเหลือประชาชน

พอวันประกาศผลสอบ รู้ว่าติดทั้งคู่ก็ดีใจมาก ครอบครัวคนรอบข้างก็ดีใจ

ภูมิใจ เพราะต่างเป็นลูกคนเดียวเหมือนกัน ปลัดจูน กล่าว

ปลัดฮอล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พอได้มาทำงานสายนักปกครองนี้

ก็ยิ่งทำให้เข้าใจถึงการช่วยประชาชน

ยิ่งทำให้ตนเองต่างรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งนี้

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

หน้าที่ของปลัดอำเภอ

1 งานในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง (Functional Approach)

ได้แก่ งานทะเบียน งานปกครองท้องที่ งานอำนวยความเป็นธรรม งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน งานอาสารักษาดินแดน

2 งานนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานในพื้นที่ (Agenda Approach)

อาทิ การบริหารสถานการณ์ COVID-19 ภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ภารกิจด้านแรงงาน ภารกิจด้านการสนับสนุนการเลือกตั้ง ภารกิจด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

3 มิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) แก้ปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่

รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนต่างๆ เช่น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย ปัญหาราคาพืชผลด้านการเกษตรตกต่ำ ปัญหาข้อเรียกร้องซึ่งเกิดขึ้นในระดับพื้นที่

จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปลัดอำเภอมีบทบาทและภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ดูแลความทุกข์ความสุขของประชาชนอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีมิติเรื่องเวลาและสถานที่ ที่จะทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง และสุขมากขึ้น”

แหล่งที่มา : chokyonline, เกร็ดความรู้จาก กรมการปกครอง fanpage

เรียบเรียงโดย parinyacheewit.com

Facebook Comments