ปม 14 ข้อที่พ่อแม่อาจสร้างแผลในใจให้ลูกโดยไม่รู้ตัว

จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการใช้ชีวิต การทำงาน การพักผ่อน ทำให้มุมมองที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไป ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อผู้ใหญ่ หรือใครคนใดคนหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลโดยตรงไปสู่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองที่ต้องเลี้ยงลูกให้มีความสุขท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อให้เขาเติบโตไปโดยไม่รู้สึกขาดหรือแปลกแยกไปจากสิ่งที่พวกเขาควรจะเป็น

คนเรามักจะบ่มเพาะนิสัยของตัวเอง ลงไปยังลูกโดยไม่รู้ตัวดังนั้น ก่อนจะทำอะไร หยุดคิดซักนิด

ว่าเมื่อก่อนคุณอยากให้พ่อ-แม่ ทำแบบนี้กับคุณหรือไม่? แล้วคุณอยากได้การปฏิบัติแบบไหนจากท่าน?

แล้วปฏิบัติแบบนั้นอย่างมีสติ…!

1 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณ ” โ ก ห ก ” บ่อย

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณ ” ลงโทษ ” เขามากเกินไป เวลาที่เขาทำผิด ไม่ควรตีหรือลงโทษในทันที แต่ควรอธิบายให้เขาเข้าใจก่อนว่าเขาทำอะไรผิดถึงต้องโดนลงโทษ

2 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณ ” ขาดความมั่นใจ ” ในตัวเอง

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณไม่เคยให้ ” กำลังใจเขา ”

3 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณ ” ไม่ค่อยพูด ”

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณ ” ไม่ค่อยได้พูดคุย ” กับเขานัก

4 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณเป็นคน ” งก ” ตระหนี่

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณไม่เคย ” แ บ่ ง ปั น ” อะไรให้เขา

5 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณ ” ขี้ขลาด ”

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณคอยแต่ ” ปกป้องและแก้ต่างให้ ”

6 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณ ” ไม่ให้เกียรติผู้อื่น ”

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณชอบ ” ขึ้นเสียง ” กับเขา

7 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณ ” โกรธง่าย ” อยู่ตลอดเวลา

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า ว่าคุณ ” ไม่เคยชื่นชม ” เขาเลย

8 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณชอบ ” ลักขโมย ”

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณไม่เคยสอนเขาให้รู้จักคำว่า ” ให้ ”

9 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณ ” อันธพาล ” ชอบรังแกคนอื่น

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณแสดงความ ” รุ น แ ร ง ก้าวร้าว ” ให้เขาเห็น

10 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณ ” อ่อนแอ ”

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณชอบ ” ขู่ให้เขาห วาดก ลัว ”

11 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณ ” ขี้อิจฉา ”

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณ ” เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ ” เขา

12. หากลูกคุณมัก ” สร้างความรำคาญใจ ” ต่อคุณ

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณ ” ไม่เคยกอด ” เขา

13 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณ ” ไม่เชื่อฟัง ” คุณ

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณ ” เรียกร้อง ” มากเกินไปจากพวกเขา

14 ถ้าหากว่าลูกๆ ของคุณชอบ ” เก็บ เ นื้ อ เก็บตัว ”

นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณ ” ยุ่งแต่เรื่องของตัวเอง ” มากเกินไป

เห็นไหมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกปมที่เป็นอยู่

ล้วนเกิดจากผลกรรมของการกระทำ

ที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ได้เคยทำไว้ทั้งสิ้น

การเลี้ยงลูกในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวินาที อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียคือสิ่งปกติที่เด็ก ๆ หรือลูก ๆ ของเรารู้จักตั้งแต่เกิด หากคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองรู้จักปรับตัวและใช้ประโยชน์จากข้อดีของสิ่งเหล่านี้ และนำมาช่วยเลี้ยงลูกให้ค้นพบความชอบของตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง โดยไม่ต้องมาคอยพะวงกับเรื่องความสมบูรณ์แบบ และช่วยให้ลูกมีความสุขได้ในแบบฉบับของตัวเองได้

“ตึงในบางโอกาส หย่อนในบางเวลา” คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองที่พยายามจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้ลูกในทุกโอกาส อาจส่งผลให้ลูกเกิดความวิตกกังวล จนอาจส่งผลให้เขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือลงมือทำอะไรด้วยตัวเอง ความยืดหยุ่นที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยบอกตัวเอง คือเลี้ยงลูกในแบบ ‘ให้เขาได้ลองผิดลองถูก’ เมื่อล้มก็กล้าที่จะลุก เป็นการฝึกทักษะฝึกใจให้เข้มแข็งให้กับลูก โดยเราคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจอยู่ห่าง ๆ คอยให้คำแนะนำที่เหมาะสม

ขอขอบคุณ ด็อกเตอร์ฏอริก อัลฮาบีบ , bitcoretech , milo

Facebook Comments