อย่าทำกันเด้อพี่น้อง แอบย้ายหมุดที่ดิน ติดคุก 3 เดือน ปรับ 2 พัน

หลักเขตที่ดินคือจุดที่ชี้แนวว่าที่ดินของคุณมีพื้นที่เริ่มต้นที่ไหนและสิ้นสุดตรงไหน โดยเจ้าของที่ดินผู้ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์เช่น โฉนดที่ดิน จะต้องมีหลักเขตที่ดินอยู่ในที่ดินทุกแปลง แต่ก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยครับที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตัวเอกสารโฉนดที่ดินเพียงอย่างเดียวจนมองไม่เห็นความสำคัญของหลักเขตที่ดิน โดยคิดว่าการครอบครองโฉนดที่ดินก็เพียงพอแล้วและหลักเขตที่ดินเป็นเพียงส่วนปsะกอบ ไม่ใช่เลยนะคะเพราะหลักเขตที่ดินเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าสมาชิกบ้านมหาฯท่านใด มีแต่โฉนดที่ดินแต่ไม่พบหลักเขต คุณค่าทาง ก ฎ ห ม า ย ของโฉนดที่ดินจะลดต่ำลงกลายเป็นโฉนดที่เลื่อนลอยหาความเชื่อถือแทบไม่ได้เลย

สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ

1 ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปปsะกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน

2 ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร

3 เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณปsะโยชน์หรือไม่

4 สภาwที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

เพจเฟซบุ๊ก สายตรง ก ฎ ห ม า ย ได้เคยออกมา Post บอกข้อ ก ฎ ห ม า ย ที่ดิน ที่หากใครก็ตามที่ย้ายหมุดที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือ หรือทั้งปรับทั้งจำ

หมุดที่ดิน บ่งบอกหลักเขตที่ดิน ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเราจะมีที่ดินมากหรือน้อย เวลาจะซื้อขายที่ดิน เค้าก็ดูกันที่หมุดนี่แหละ บางคนถึงได้แอบไปย้ายขยายอาณาเขตของตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการขี้โกงคนอื่นเค้า อาจติดคุกได้

ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 67 มีหลักว่า เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้สร้างหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทำลายดัดแปลง เคลื่อนย้ายถอดถอน หลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน

มาตรา 109 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 67 มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือ หรือทั้งปรับทั้งจำ

นอกจากนั้น อาจได้รับโทษอื่นๆ อีก ผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป

ขอบคุณเจ้าของภาw ภาwประกอบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

สรุปคือ หากทำการ ถอน เคลื่อนย้าย ทำลายหมุดที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า พนง. ที่ดิน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ จำคุก 3 เดือน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ขอบพระคุณทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม โทร 0957563521

ถ้าโพสนี้มีปsะโยชน์ โปรด แ ช ร์ ต่อ

Facebook Comments