ให้ธรรมทาน ร้อย ครั้ง ได้บุญน้อยกว่าให้อภัยทาน แค่ครั้งเดียว

อานิสงส์ของทานตามลำดับ 1 ทำทานแก่สัตว์เดรัจฉาน ร้อย ครั้ง ได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่ คนทุศีล แค่ครั้งเด …

ให้ธรรมทาน ร้อย ครั้ง ได้บุญน้อยกว่าให้อภัยทาน แค่ครั้งเดียว Read More