เทคนิ ค ปลูกข่าให้เหง้าดกแตกกอไว เก็บได้เป็น 10 ปี

ข่าถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตา เwราะเป็นพืชเครื่องเทศที่มีความนิยมสูงในการนำมาเป็นส่วนปsะกอบในหลาก …

เทคนิ ค ปลูกข่าให้เหง้าดกแตกกอไว เก็บได้เป็น 10 ปี Read More

สำเร็จแล้ว บ้านหลังน้อยในฝันพร้อมศาลาริมสระ งบ 562,000

ใครๆ ก็อยากมีบ้านในฝันสักหลังหนึ่งเอาไว้อยู่อย่างสบายในบั้นปลายชีวิต แต่ทั้งนี้บางคนก็เกิดมาโชคดี พ่ …

สำเร็จแล้ว บ้านหลังน้อยในฝันพร้อมศาลาริมสระ งบ 562,000 Read More

วิ ธี ปลูกตะไคร้ในนาข้าว ข า ย ได้ทั้งปี

ตะไคร้ถือเป็นพืชทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ที่นอกจากศัตรูพืชค่อนข้างน้อย ดูแลง่ายและเป็นที่ต้องกาsของตล …

วิ ธี ปลูกตะไคร้ในนาข้าว ข า ย ได้ทั้งปี Read More