6 ขั้นตอนสู่การเป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขัดสน ความร่ำรวยนั้นไม่ได้มาจากโชคหรือโอกาส แต่มันมาจากนิสัยบางอย่างที่เราทุกคนทำซ้ำๆในทุกวันของชีวิต

คนรวยเชื่อว่า “ความมั่งคั่ง” คือ สิทธิ ต่างจากคนธรรมดาที่เชื่อว่าความมั่งคั่งคือ อภิสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษ

คนกลุ่มนี้รู้ว่าในประเทศทุนนิยมพวกเขามีสิทธิรวยหากตั้งใจสร้างคุณค่ามหาศาลให้คนอื่น ทำให้คนอื่นมีชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ส่วนคนทั่วไปกลับคิดว่า ความรวยถูกสงวนไว้สำหรับผู้โชคดีจำนวนน้อยเท่านั้น ดังนั้นเรามักจะเห็นชนชั้นกลางหวังรวยจากการเสี่ยงโชค ซื้อลอตเตอรี่ ซื้อหวย ส่วนคนที่อนาคตจะเป็นมหาเศรษฐีจะตั้งหน้าตั้งหน้าทำงานเพื่อสร้างความมั่งคั่ง

คนธรรมดาๆ เชื่อว่าการหารายได้ทำเงินเป็นเรื่องซับซ้อน และคิดว่าคนรวยฉลาดกว่า โชคดีกว่า หรือมีการศึกษาดีกว่า ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมด

คนรวยรู้ว่าเงินมาจากไอเดียและการแก้ปัญหา ยิ่งปัญหาใหญ่ก็ยิ่งได้เงินเยอะ แม้ว่าการหาเงินอาจไม่ง่าย แต่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ซับซ้อน แต่กรอบความคิดที่จำกัดทำให้คนส่วนใหญ่ไม่พยายามเท่าที่ควร

เรามักจะเห็น เศรษฐี ทั้งหลายมีเงินมากมาย มีชีวิตที่ดี สมบูรณ์พูนสุข จนบางครั้งแอบนึกอิจฉา ส่วนหนึ่งนั้นมาจากหน้าที่การงานที่พวกเขาทำ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้น คือ “นิสัย” ต่างหาก

ในความเป็นจริงแล้ว ความร่ำรวยนั้นไม่ได้มาจากโชคหรือโอกาส แต่มันมาจากนิสัยบางอย่างที่เราทุกคนทำซ้ำๆในทุกวันของชีวิต

เศรษฐีส่วนใหญ่มักจะมองเห็นเป้าหมายของตัวเองว่า “อยากจะทำอะไร” เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า ความร่ำรวย ที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่มันเกิดจากการสร้างตามเป้าหมายที่เราวางไว้

6 ขั้นตอนในการก้าวสู่การเป็นคนรวยอย่างมั่งคั่ง

ขั้นแรก คือต้องมี เ งิ น ออมประมาณ 6 เท่าของ คชจ. ประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเวลาที่ต้อง ก า ร ใช้ เ งิ น ฉุกเฉิน

ขั้นที่สอง จ่าย ห นี้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยแพงที่สุด และ เงินกู้ที่เกิดจาก ก า ร ใช้บัตรเครดิตเสียก่อน

ขั้นที่สาม ทำประกันชีวิต เพื่อ ป้ อ ง กั น ความเสี่ยงให้กับตัวเองและครอบครัว

ขั้นที่สี่ ออมทรัwย์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีwต่าง ๆ รวมถึงกองทุนรวมระยะ ย า ว

ขั้นตอนที่ห้า ทำประกันสุขภาwและประกันอุบัติเหตุ

ขั้นตอนที่หก นำ เ งิ น ที่เหลือจาก 5 ขั้นแรกและ คชจ. ประจำไปลงทุนเพิ่มทำให้ เ งิ น งอกเงยเพิ่มขึ้น

ถ้าหากท่านปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ท่านก็จะมีความมั่นคงในชีวิต ที่ไม่ต้องเดือดร้อนต้องไปขอกู้ เงินกู้หรือพึ่งพาผู้อื่น คนที่ทำงานทุกคนจึงต้องมี ก า ร จัดสรร ก า ร ใช้จ่าย ก า ร ออม และ ก า ร ลงทุนอย่างรอบคอบและมีวินัย

ก็คงตรวจสอบตัวเองว่าได้มี ก า ร ดำเนิน ก า ร ตามขั้นตอนนี้แล้วหรือยัง ถ้าหากยังก็ควรที่จะเริ่มเก็บออมเสียตั้งแต่วันนี้ ซึ่งก็มีวิธี ก า ร ตรวจสอบตนเองอย่างง่ายว่ามี เ งิ น ออมเพียงพอหรือยัง ดังนี้

เ งิ น ออมที่ควรมีในปัจจุบัน = (1/1O) x อายุ x รายได้ทั้งปี

ตัวอย่างเช่น หากเป็นคนโสดมีอายุ 3O ปี ทำงานมี เ งิ น เดือน เดือนละ 15OOO บาทรายได้ทั้งปีเท่ากับ 180OOO บาท ดังนั้นจึงควรมี เ งิ น ออมเท่ากับ 1/1Ox 3O x 180OOO = 54OOOO บาท ซึ่ง เ งิ น ออมนี้ก็อาจรวมถึงทรัwย์สินสุทธิที่มีอยู่ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ หรืออื่น ๆ เป็นต้น

ถ้าหาก เ งิ น ออมที่มีอยู่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น แสดงว่าสุขภาw ก า ร เ งิ น ของท่านยังไม่แข็งแรงจึงควรออมเพิ่มขึ้นนะคะ

“ความคิด” มีผลต่อชีวิตของคนเราอย่างมาก และความคิดนี่เองทำให้มหาเศรษฐีมีชีวิตที่แตกต่างและร่ำรวยกว่าคนทั่วไป

อ้างอิง : คอลัมภ์เข็มทิศ เ งิ น ทุน นสพ.เดลินิวส์  วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555, pattanakit, wealthmeup

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments