รู้แล้วบ อ กต่อ 6 เอกสารนี้ ถ้าหายไม่ต้องแจ้งความ ไปทำใหม่ได้เลย

รู้แล้วบอกต่อ เอกสารหาย ไม่ต้องมาแจ้งความให้เสียเวลา สามารถไปขอทำใหม่ได้ทันทีเมื่อรู้ว่าหาย กับ 6 เอกสารถ้าหายต้องรีบทำใหม่ทันที เพื่อป้องกันการแอบอ้างในการกระทำความผิดหลอกลวงผู้อื่น

ทะเบียนบ้าน : ทะเบียนบ้านหาย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

บัตรประชาชน : ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

แผ่นป้ายทะเบียนรถ : แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

ใบอนุญาตขับขี่ : ใบอนุญาตขับขี่หาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

บัตรประกันสังคม : บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี : บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน

อย่างไรก็ตาม การไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เหมือนเป็นหลักฐานยืนยันว่า เอกสารตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ถ้าถูกเอาไปใช้ที่อื่น เราก็สามารถเอาเอกสารไปอ้างได้ว่า เราไม่ได้ทำ เพราะเอกสารได้หายไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับที่ต้องหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อออกบัตรใหม่คนกำหนดจะเป็นหน่วยงานที่ออกบัตรไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ