หญ้าหวานอิสราเอล หญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ โปรตีนสูง ทนแล้ง

หญ้าหวานอิสราเอล หญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ โปรตีนสูง ทนแล้ง

หญ้าหวานอิสราเอลเป็นหญ้าที่สามารถปลูกได้เป็นอย่างดีในบ้านเราค่ะ เพราะหญ้าหวานอิสราเอลเป็นหญ้าที่เกิดได้ดีในที่โล่งแจ้ง ทนแล้ง ต้องการน้ำน้อย แตกก่อให้ปริมาณของหญ้าจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น การขยายก็ทำง่าย

การปลูกหญ้าหวานอิสราเอลมีส่วนช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงวัวมากๆ ริมาณที่ให้แต่ละครั้งประมาณหนึ่งหอบใหญ่สำหรับวัวเพียง 1 ตัว ห้วัววันละ 2 รอบ ในช่วงเช้าและเย็น หลังได้ทดลองเสริมการให้หญ้าหวานอิสราเอล พบว่า วัวของผู้เขียนเจริญเติบโตได้ดี

หญ้าหวานอิสราเอลสามารถนำมาขยายพันธุ์ได้งาย โดยตัดต้นของหญ้าหวานอิสราเอลที่แก่และมีลักษณะที่ดีต่อการเป็นต้นพันธุ์ออกเป็นท่อนยาวประมาณ 1 คืบ โดยให้ตัดเป็นช่วงตามแนวของปล้องหญ้าหวานอิสราเอลค่ะ จากนั้นไถพรวนดินที่ต้องการปลูกหญ้าหวานอิสราเอล และเสียบท่อนของหญ้าหวานอิสราเอลที่เราตัดไว้คล้ายๆ การปลูกมันสำปะหลังค่ะ ซึ่งการเก็บเกี่ยวหญ้าหวานอิสราเอลในรอบแรกนั้นทำได้ในช่วงประมาณวันที่ 45-60 ของการปลูก

การใช้หญ้าหวานอิสราเอลจะแตกต่างจากการให้วัวตรงที่ต้องทำการสับหญ้าหวานอิสราเอลให้ละเอียด พบว่า เป็ดและไก่สามารถกินหญ้าหวานอิสราเอลได้เป็นอย่างดีค่ะ ดังนั้นการใช้หญ้าหวานอิสราเอลมาเป็นอาหารเสริมให้กับเป็ดและไก่ได้

แหล่งที่มา news.trueid