มาตราส่วนบนโฉนดที่ดิน มีวิธีอ่านที่หลายคนยังไม่รู้

มาตราส่วนบนโฉนดที่ดิน มีวิธีอ่านที่หลายคนยังไม่รู้

โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน เอกสารสิทธิ์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน

โดยโฉนดที่ดินมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต และลักษณะของที่ดินที่ครอบครอง ซึ่งใช้ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้   มาตราส่วนบนโฉนดที่ดิน เอาไว้สำหรับวัดระยะความยาวของที่ดิน จากตัวอย่างจะเห็นว่า เป็นมาตราส่วน 1:500 ถ้าเราเอาไม้บรรทัดมาวัด

โดยวัดจากกึ่งกลางหมุดถึงกึ่งกลางหมุดอีกด้าน วัดได้เท่าไรนั่นหมายถึง 1 เซนติเมตร เท่ากับ 500 เซนติเมตร โดย 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร นั่นหมายถึง วัดในโฉนดที่ดินได้ 1 เซนติเมตร ก็คือ 5 เมตร ของพื้นที่จริงนั่นเอง

จากตัวอย่าง ถ้าเราวัดจากหมุด 5ฐ 8040 ไป 5ฐ 78741 วัดได้ 2.1 เซนติเมตร ก็เอา 2.1 * 5 จะได้เท่ากับ 10.5 เมตรนั่นเอง ทีนี้เวลาเราไปดูที่ดินจริง ก็ดูตามหมุดที่ดิน ตามเลขที่อยู่บนหมุด วัดไปที่ดินอีกด้านที่เราจะวัด 10.5 เมตร ก็จะพบอีกหมุดที่มีเลขที่ตามหมุดที่เราสนใจ แต่หน้างานจริง เวลาไปตรวจดูหมุด หัวหมุดอาจจะไม่เห็นเลขหมุดแล้วก็มี หรือระยะผิดเพี้ยนไปมาก เราสามารถให้ช่างรังวัด เข้ามารังวัดสอบเขตใหม่ได้ครับ #มาตราส่วนที่ดิน

เป็นความรู้มาก สำหรับมาตราส่วนบนโฉนดที่ดิน หลายคนอาจจะยังอ่านไม่เป็น พอดูๆ ได้ งานนี้ได้ความรู้ที่นำมาแบ่งปัน ลองไปอ่านกันดู

แหล่งที่มา thaihitz