พระพุทธองค์ท่านเคยจำแนกภรรยาไว้ 7 ประเภท คุณเป็นประเภทไหน?

พระพุทธองค์ท่านเคยจำแนกภรรยาไว้ 7 ประเภท คุณเป็นประเภทไหน?

สมัยก่อนภรรยาหรือเมียคือช้างเท้าหลัง ที่คอยอยู่ที่บ้าน เป็นเบื้องหลังดูแลสามีและลูกๆ ทำงานบ้าน ดูแลบ้าน ทำความสะอาดบ้าน ดูแลลูกๆ ส่วนการออกไปหาเงินเป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้เป็นสามี

แต่ทุกวันนี้ สามีภรรยาต่างเท่าเทียมกันด้วยกฏหมายที่ใหัความเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย จึงไม่แปลกที่บางครอบครัวผู้หญิงจะหาเงินเก่งกว่าผู้ชาย บางครั้งเก่งจนนำหน้าสามีไปเลยก็มี

ดังนั้นการเลือกคู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะ เพราะหากเลือกผิด ก็อาจจะทำให้ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้

ภรรยา 7 ประเภทที่พระพุทธองค์เคยจำแนกไว้ มีดังนี้

1 ทาสีภริยา ภรรยาที่เป็นเหมือนท า ส

ภรรยาประเภทนี้ นับว่าอาจจะดีต่อสามี แต่ไม่ดีต่อตัวภรรยาเองและในแง่ของสิทธิมนุษยชนเลย เพราะเป็นภรรยาที่อยู่ใต้อำนาจ ของสามีในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะถูกสามีทำ ร้ า ย ขู่ตะคอก ใช้งา นหนั ก ก็ไม่โกรธ ไม่คิดโต้ตอบสามี เป็นภรรยาที่อดทนในทุกๆเรื่อง ของสามี กล่าวคือ หากได้สามีดีก็นับว่าดีไป แต่หากได้สามีที่ไม่ดี ภรรยาประเภทนี้ก็จะถูกข่มเห งรังแก เป็นท า ส รับใช้ตลอดไป จนกว่าจะสิ้นเว รกร รมต่อกัน

2 สขีภริยา ภรรยาที่เป็นเหมือนเพื่อน

เป็นภรรยาที่มีความเสมอกับสามีเหมือนเพื่อน มีความรักสามีเหมือนรักเพื่อนตายคนหนึ่ง มีความกลมเกลียวพร้อมเพรียงกันดี ไม่มีวันทอดทิ้งกัน คอยอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่เหมือนเพื่อนรัก สามารถช่วยออกความเห็นและปรึกษาเรื่องกิจการงานต่างๆ ได้ และสามีสามารถไว้วางใจให้ภรรยาประเภทนี้ทำงานต่างๆ แทนได้ เพราะเป็นเหมือนเพื่อนยาก ที่มีทั้งความสามารถและความรักต่อกันอย่างไม่เสื่อมคลาย

3 ภคินีภริยา ภรรยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว

เป็นภรรยาที่ดี มีความอ่อนน้อมและกิริยาเรียบร้อย พูดจาไพเราะ เป็นเหมือนกับพี่สาวน้องสาวที่ดี มีความเคารพในสามีของตน และพร้อมจะให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง ภรรยาประเภทนี้ มักจะเป็นคนที่ละอายต่อบาป และคล้อยตามความคิดเห็นและอำนาจ ของสามี มีนิสัยสอดคล้องกับสามีและเข้าใจกันง่ายดุจพี่สาวน้องสาวของสามี

4 มาตาภริยา ภรรยาที่เป็นเหมือนแม่

มีคำที่คนเฒ่าคนแก่ หรือพ่อแม่สอนลูกหลานต่อมาว่า มีเมียที่ดี ก็เหมือนมีแม่ช่วยดูแลรักษา ภรรยาประเภทนี้เป็นภรรยาที่ดีมาก ช่วยเกื้อกูลสามีในทุกๆ ด้าน และรักสามีเหมือนลูกคนหนึ่ง ช่วยรักษาทรัพย์ที่สามีหามาไว้อย่างปลอดภัย เป็นภรรยาที่พึ่งพาได้เสมอ ไม่ว่าจะเจ็บไข้ หรือตกอยู่ในความทุกข์ประการใด เป็นภรรยาที่มีความดีงามเสมอกับแม่อย่างแท้จริง

5 อัยยาภริยา ภรรยาที่เป็นเหมือนนาย

เป็นคู่กร รมตัวจริง กล่าวคือคู่ครองแบบนี้ อาจมีรักมั่นต่อกันอยู่ แต่ผู้เป็นภรรยา จะไม่สนในการงานทั้งปวง เป็นผู้ขี้เกียจ ปา กร้ า ย ปา กมา ก ชอบใช้กำลัง ชอบข่มเหงสามี กินมากใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มือถึงเท้าถึง ชอบทำร้ายสามี กดขี่ให้สามีเป็นเพียงท า สคนหนึ่ง ผู้เป็นสามีต้องทำงานทุกอย่างและเลี้ยงดูภรรยาประเภทนี้ไปจนจะหมดเว รกร รมต่อกัน หรือจากกันไป

6 โจรีภริยา ภรรยาที่เป็นเหมือน โจ ร

ภรรยาประเภทนี้ อาจจะไม่ร้ า ยแ รงถึงขนาดอยากทำ ร้ าย สามีของตน แต่มีสั นด า นเป็นโ จ รแก้ไม่หาย รักใคร่ในทรัพย์สินของสามีเพียงเท่านั้น ถึงแม้สามีจะขยันขันแข็งได้ทรัพย์มาโดยทางใด ก็เก็บงำไว้ไม่อยู่ เพราะภรรยาประเภทนี้จะยั กยอ กทรัพย์ของสามี ให้หมด เพื่อความสุขของตัวเองเท่านั้น ภรรยาประเภทนี้ อาจถึงขั้นปอกลอกให้สามีหมดทรัพย์สินทุกอย่างที่มี ทำให้เป็นหนี้เป็นสิน และจากสามีไป

7 วธกาภริยา ภรรยาที่เป็นเหมือนเพชฌฆาต

เป็นภรรยาที่มีจิตคิดทำร้า ยสามีของตนอยู่ตลอดเวลา ไม่อนุเคร าะห์ช่วยเหลือสามีของตนด้วยประการทั้งปวง สนใจแต่ประโยชน์ของตน ยินดีและลุ่มหลงในชายอื่นที่หล่อหรือรวยกว่า ดูหมิ่นสามีของตน คิดจะขจัดสามีของตนไปไกลๆ ภรรยาประเภทนี้ ไม่ได้มีจิตรักใคร่สามีของตนเลย อาจถูกซื้อตัวมา หรือแต่งงานเพราะหวังในทรั พ ย์สินของสามีเพียงเท่านั้น อาจจะพยายาม ทำร้ า ย สามี เมื่อมีโอกาส เพื่อหวังในทรัพย์สิน มรดก เงินประกัน ฯลฯ

ภรรยาประเภทที่ 5-7 สิ้นจากโลกนี้ไปย่อมเข้าสู่”อบายภูมิ”มี น ร ก เป็นที่รองรับ

ขอบคุณข้อมูล : Baandede, chanisara